ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αποκτώντας πρόσβαση  και χρησιμοποιώντας το περιεχόμενό του Realestate24.gr, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ακόλουθους όρους χρήσης και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς. Σε περίπτωση μη αποδοχής σας οποιουδήποτε απο τους όρους που ακολουθούν απαγορεύεται ρητά η χρήση του Realestate24.gr

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Οι αγγελίες που εμφανίζονται στο Realestate24 διατίθενται από τους επαγγελματίες ή ιδιώτες που τις αναρτούν. Η ανάρτηση περιεχομένου και η πρόσβαση στις ενημερωτικές υπηρεσίες της Realestate24.gr δεν αντιπροσωπεύουν, ρητώς ή εμμέσως, παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων από εμάς.

ΚΑΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ:
Καμία αγγελία  δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά ή πρόσκληση προσφοράς ή συμβουλή στην τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κλπ)

ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ :
Το Realestate24.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να  εξασφαλίσει ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται είναι επίκαιρη. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι επίκαιρες, ακριβείς ή πλήρεις.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ:
Το Realestate24.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ελεγμένες πληροφορίες σε όλη την έκταση των σελίδων του. Εντούτοις το Realestate24.gr δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσης ευθύνη.
Δεν εγγυόμαστε την επάρκεια, ακρίβεια, αξιοπιστία ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας των υπηρεσιών του Realestate24.gr και αποποιούμαστε ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σε αυτές.
Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες των ενημερωτικών υπηρεσιών του Realestate24.gr  θα είναι αδιάλειπτες και ότι δεν θα περιέχουν λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι οι ενημερωτικές υπηρεσίες του Realestate24.gr ή οι διακομιστές που τις καθιστούν διαθέσιμες δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία


ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
Η ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες, για πληροφοριακούς λόγους. Η χρήση των υπερσυνδέσμων και των ιστοσελίδων στις οποίες αυτοί παραπέμπουν γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Δε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και τις συνέπειες από τηχρήση άλλων ιστοσελίδων μέσω υπερσυνδέσμων. Δέν είναι ευθύνη του Realestate24.gr να ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει με υπερσυνδέσμους ή διαφημιστικές καταχωρήσεις και δε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Το Realestate24.gr δεν ευθύνεται για oποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη, παραδειγματική ή ειδική ζημία  υποστεί οποιοσδήποτε επισκέπτης, χρήστης  ή διαφημιζόμενος η οποία προκαλείται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο απο τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης και το περιεχόμενο του Realestate24.gr κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας.

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ:

Το Realestate24.gr δεν είναι υπεύθυνο και δεν αναλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος απο ενδεχόμενες βλαβες ακόμα και πιθανής προσβολή σας απο ιούς ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό

ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:
Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματος αλλαγής, τροποποίησης, προσθήκης ή απομάκρυνσης τμημάτων των παρόντων όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ:
Οποιαδήποτε αγωγή προκύψει από τους παρόντες όρους ή τον παρόντα δικτυακό τόπο θα εκδικάζεται μόνο στα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αυτά των Αθηνών και συμφωνείτε ότι υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών και συμφωνείτε επίσης ότι αποτελούν κατάλληλο τόπο εκδίκασης για εσάς.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των όρων αυτών θεωρηθεί μη εφαρμοστέα, η ισχύς ή δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται και η μη εφαρμοστέα διάταξη αντικαθίσταται από μια εφαρμοστέα διάταξη η οποία έχει παρόμοια πρόθεση με αυτή την οποία είχε η μη εφαρμοστέα διάταξη.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, αντιγραφή και μετάδοση κατά οποιονδήποτε τρόπο ολικά ήτμηματικά του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου www.realestate24.gr χώρίς την εγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

VIDEOS:
Θα θέλαμε να κάνουμε σαφές οτι τα βίντεο δέν είναι αποθηκευμένα σε κανένα δικό μας σέρβερ (server).Τα videos παίζουν στο Realestate24.gr όπως είναι αποθηκευμένα απο τον εκάστοτε χρήστη που τα έχει τραβήξει ή αντιγράψει και έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα http://youtube.com. Το Realestate24.gr συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των βίντεο και τυχόν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Με το πάτημα σε κάθε βίντεο ουσιαστικά μεταφέρεστε σε άλλο δικτυακό τόπο ανεξάρτητα αν το βίντεο δείχνει σαν να παίζει στη σελίδα του Realestate24.gr. Ως εκτούτου το πάτημα ενός βίντεο συνεπάγεταιεκ μέρους σας ακριβώς τους ίδιους όρους όπως θα δαβάσετε πιο κάτω για τη χρήση των υπερσυνδέσμων (links)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ :
Τα στοιχεία που μας στελνετε αποτελούν προσωπικά δεδομένα και θα τα διαχειρισθούμε σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό, πέρα απότην καταχώρηση σας στον παρόν κατάλογο και την κάθε είδους επικοινωνία σας με το Realestate24.gr και τους νόμιμους εκπροσώπους του.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ :
Το Realestate24.gr και οι συνεργάτες του συχνά θα ζητούν τη γνώμη των επισκεπτών και χρηστών για διάφορα θέματα με σκοπό την καταγραφή της άποψης της τοπικής μας κοινωνίας. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αυτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Realestate24.gr το οποίο και διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης τους.


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ:


1 Έννοιες

Εταιρία: η εταιρία με την επωνυμία με έδρα την οδό Έλλης Λαμπέτη 10, ΤΚ 14564, Κηφισιά, ΑΦΜ 118864446, ΔΟΥ Κηφισιάς.
Ιστοσελίδα: Ο διαδικτυακός τόπος www.Realestate24.gr. Χρήστης κάθε τρίτος Ιδιώτης ή Επαγγελματίας, ο οποίος επιλέγει να καταχωρήσει την αγγελία του στο www.Realestate24.gr. Επισκέπτης: Ο οποιοσδήποτε μπορεί αν επισκευθεί την ιστοσελίδα

2. Όροι Παροχής Υπηρεσιών 

Η συμμετοχή στην υπηρεσία ανάρτησης αγγελιών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.
Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφομένων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής για παροχές ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής


3 Εγγραφή, άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμού, υποχρεώσεις

3.1 Αν θελήσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας θα πρέπει να δηλώσετε όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) καθώς και το ονοματεπώνυμό σας, τον ταχυδρομικό κώδικα, μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία πληρωμής και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες και να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Ανατρέξτε στα Προσωπικά δεδομένα για περισσότερες λεπτομέρειες.
3.2 Θα πρέπει να δηλώσετε μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να έχετε πρόσβαση σε αυτήν.
3.3 Ο κωδικός πρόσβασης που δηλώνετε είναι απόρρητος και θα πρέπει να τον φυλάξετε με ασφάλεια. Συνομολογείτε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο κοινοποιηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής του εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός σας για το σκοπό της χρήσης (ή/και συναλλαγής μέσω) της Υπηρεσίας και της Δικτυακής τοποθεσίας. Επισημαίνεται ότι έχετε την πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής σας.
3.4 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να διαγράψει αγγελίες και λογαριασμούς . Αν η εταιρία ανακαλύψει κατά τους τακτούς ελέγχους που θα πραγματοποιεί ότι κάποια από τα στοιχεία της εγγραφής Χρηστών (ιδιωτών ή επαγγελματιών) είναι ανακριβή, ελλιπή ή όχι ορθά ακόμα και μετά την αρχική εγγραφή και έγγριση ή ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας τυγχάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό, ή παράνομο, ή ψευδές, ή προσβλητικό μπορεί να διακόψει ή να τερματίσει το δικαίωμά του Χρήστη (ιδιώτη ή επαγγελματία) να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αμέσως με ή χωρίς προειδοποίηση.3.5 Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα διατήρησης μόνο ενός (1) λογαριασμού

4 Καταχώρηση αγγελίας. Παροχή Άδειας για Διαφημιστικούς Λόγους

Ο Χρήστης αποδέχεται αναγνωρίζει και συναινεί ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που καταχωρεί στο site συμπεριλαμβανομένων των συμβόλων, των λογοτύπων των φωτογραφιών των εικόνων και της επωνυμίας του Χρήστη. Η εταιρία διατηρεί το δικαιώμα χρήσης των συμβόλων, των λογοτύπων των φωτογραφιών των εικόνων και της επωνυμίας του Χρήστη στην ιστοσελίδα http://realestate24.gr καθώς και σε όλα τα sub domains αυτής. Επιπρόσθετα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα σύμβολα, λογότυπα και την επωνυμία του Χρήστη σε ανακοινώσεις τύπου καθώς και σε σελίδες της Εταιρίας που φιλοξενούνται από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) καθώς και να δημιουργεί διαφημίσεις με σκοπό τόσο την ενημέρωση των χρηστών για τις νέες συνεργασίες, όσο και την γενικότερη προώθηση της Ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε ταυτόχρονα ότι η Εταιρία και η Ιστοσελίδα δεν έχουν καμία υποχρέωση να προβάλλουν ή δημοσιεύσουν το υλικό που υποβάλλετε.

5 Πνευματικά δικαιώματα. Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες:

Ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία, έχει δικαίωμα χρήσης και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.
Ρητά δηλώνετε και δεσμεύεστε δια του παρόντος ότι σε περίπτωση που εγερθεί κατά του Realestate24.gr οποιαδήποτε αγωγή ή δικαστική αξίωση και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οποιασδήποτε φύσης παράβασης δικαιωμάτων τρίτων με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών, υποχρεούστε όπως παρέμβετε στη δικαστική διαδικασία και αποζημιώσετε πλήρως το Realestate24.gr σε περίπτωση κατά την οποία το Realestate24.gr υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων

6 Πληρωμές:

Για την αναβάθμιση αγγελίας σε προβεβλημένη αγγελια η Εταιρία δέχεται πληρωμές με κατάθεση χρημάτως σε τραπεζικό λογαριασμό και πιστωτικές χρεωστικές κάρτες μέσω του συστήματος VPOS της Alpha Bank. Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση αγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας με χρήση κάρτας  θα πρέπει να είστε ο δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για τη συναλλαγή.

Facebook
Δώστε την Αγγελία σας
Πουλάς ή νοικιάζεις το ακίνητό σου; Μήπως ψάχνεις την καλύτερη τιμή για αγορά ή ενοικίαση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου;
Βάλε την αγγελία σου με κείμενο εικόνα video χάρτη και αναλυτικά χαρακτηριστικά στο Realestate24Περισσότερες αγγελίες
Δημοφιλείς περιοχές
Social media Ακολουθήστε μας εδώ
Ασφαλείς πληρωμές με:
@2014 CopyrightTM All right reserved.  Όροι χρήσης |  Προσωπικά δεδομένα |  Συχνές ερωτήσεις  | Πολιτική ακυρώσεων |  Επικοινωνία |  Σχετικά με μας 
EXIT

Κάντε Εγγραφή για να λαμβάνετε πρώτοι  ενημέρωση για προσφορές κατοικιών που φτάνουν μέχρι και - 80%

@2014 CopyrightTM All right reserved.